ลองไลฟ์ ฟาร์ม

ไทยแลนด์

แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
ใกล้เมืองเชียงใหม่
สามารถเดินทางไป-กลับได้สะดวก

สัมผัสการท่องเที่ยวธรรมชาติแบบเต็มๆ
บนพื้นที่ 97 ไร่

ซอย 9-11 บ้านหนองก้นครุ ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
พร้อมเปิดให้เยี่ยมชม ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

แผนที่และวิธีการเดินทาง

ลองไลฟ์ฟาร์ม ไทยแลนด์

แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ใกล้เมืองเชียงใหม่ สามารถเดินทางไป-กลับได้สะดวก

ชุมชนในหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตเป็นเกษตรกร

ทุ่งนาข้าวอินทรีย์ และ แปลงผัก Organic

มีหนองน้ำขนาดใหญ่ ต้นไม้ ป่าไม้ ธรรมชาติ ทุ่งนา

ให้พลังความสดชื่น รับพลังสีเขียวจากธรรมชาติ ต้นไม้ ใบไม้ ต้นหญ้า อยู่ร่วมกันอย่างสมดุล

อุโมงค์มะขามหวาน

บริเวณทางเข้า มีอุโมงค์มะขามหวานที่ร่มรื่น ให้ผลผลิตมากมาย เชิญมาลิ้มลองความอร่อยกันแบบสดๆ จากต้น

โซนปลูกดอกไม้หลากสีนานาพันธุ์

ดอกไม้เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล สำหรับให้ทุกคนได้ถ่ายรูป

แปลงสตรอว์เบอร์รี เขาวงกต

” กิจกรรมแห่งความสุข ความรัก ความอบอุ่นเริ่มได้ทุกเวลา ที่ Long Life Farm Thailand “

– ลองไลฟ์ฟาร์ม ไทยแลนด์


ที่ผ่านมา พักผ่อนและทำงานอยู่ในบ้านมานาน … ลองเปิดใจมาเที่ยวแบบธรรมชาติ และกิจกรรมกลางแจ้งที่ Long Life Farm Thailand นะคะ

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text